ALGEMENE VOORWAARDEN Balans in jou

Artikel 1 – Toepasselijkheid en geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Balans in jou als opdrachtnemer optreedt.

Artikel 2 – Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Balans in jou is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

Artikel 3 – Betaling

3.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de aangegeven ingangsdatum van de strippenkaart. Je kunt contant betalen bij de les of via IDEAL

Artikel 4 – Rooster

4.1 Het lesrooster is te vinden op de website. En via MOMO YOGA Het rooster kan worden gewijzigd. Of er kunnen lessen worden geannuleerd. Echter geeft dit de klant geen recht op teruggave van betaling voor de les, maar de les kan worden ingehaald. Wanneer de klant op tijd de les afmeld zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

4.2 De klant kan tot 1 uur van te voren zich afmelden voor de les en uitschrijven via MOMO Yoga. Er gaat dan geen les van de strippenkaart af.

Artikel 5 – Annulering

5.1 Balans in jou mag de prijzen aanpassen. Zowel verhoging als korting. Deze veranderingen worden zowel mondeling gecommuniceerd als via de website en sociale mediakanalen van de onderneming.

5.2 Bij minderen dan 2 klanten wordt de les 1 uur van te voren geannuleerd door Balans in jou. De inschreven klant(en) worden via een e-mail bericht geinformeerd. Er gaat dan geen les van de strippenkaart af.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en veiligheid

6.1 Balans in jou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van klanten.
6.2 Balans in jou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
6.3 Balans in jou verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.

 

Belangijke dingen… Ter info…

– Bij medische aandoeningen of klachten of zwangerschap is het handig om aan je huisarts te vragen of je een yoga les kunt volgen.

– In de studio dragen we blote voeten.
Er is een kast in de hal waar je al je spullen in kwijt kunt.

– Balans in jou stelt zich niet aansprakelijk voor enige schaden die je oploopt tijdens de les.

– Denk om je eigen veiligheid dus draag geen sierraden, gladde sokken of andere scherpe voorwerpen.

– Tijdens de Aerial lessen is het belangrijk om goed te luisteren naar de instructies van de bevoegde docent. Dit in verband met veiligheid.

– Balans in jou is niet verantwoordelijk voor diefstal. We doen tijdens de les de buitendeur op slot.

– In de studio is het een mobiel-vrije-zone. Dus telefoon uit en chill modus aan!